Länkar

Mithlond är bara ett av många Tolkiensällskap i världen och i landet. Här är länkar till några av våra vänner.

Forodrim

Stockholms Tolkiensällskap

Angmar

Malmös Tolkiensällskap

Bri

Köpenhamns Tolkiensällskap

Kontu

Det finska Tolkiensällskapet

The Tolkien Society

Huvudsällskapet i England

Fantastik i Göteborg

Club Cosmos, science fiction-föreningen från 1954 som lade grunden till alla Tolkiensällskap i Sverige